نکاتی در خصوص آزمون جامع مهر

نکاتی در خصوص آزمون جامع مهر

اولیای عزیز مهرآیینی، لطفاً به نکات زیر درخصوص آزمون جامع مهر توجه فرمایید:

جهت مشاهده ی کارنامه آزمون جامع مهر 1 لطفا به پنل کاربری دانش آموز مراجعه نمایید.

با توجه به اهداف آموزشی مجموعه مدارس مهرآیین ، گامی نو در جهت بالا بردن کمیت و کیفیت آموزشی و علمی دانش آموزان ، تحت عنوان «آزمون جامع مهر» برداشته شده است. هدف اصلی از برگزاری این آزمون مشخص شدن نقاط ضعف و قوت در امر آموزش می باشد، نه ایجاد رقابت در دانش آموزان.

امید است برای رسیدن به این هدف ، شما اولیای محترم همسو با تیم آموزشی حرکت کرده و با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و عملکرد دانش آموزان، از ایجاد هر گونه استرس و تنش در دانش آموزان خودداری نمایید.

 

با تشکر / مدیریت دبستان دخترانه مهرآیین