روز دانش آموز مبارک باد

روز دانش آموز مبارک باد

 

امروز، هستی پیر و کهن، احساس می کند که به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک می شود؛ هم آهنگ با تو!

دانش آموزان، گل بوته هایی تشنه در کنار جویبار این دیارند.

آموزگاران، چشمه ساران بهارند و هر مدرسه، آبشخور آب حیات است.

روز دانش آموز، فرصتی برای تجدید عهد با قلم، کتاب و دین و دانش است.

دانش آموزی که قدر گوهر خویش رابشناسد و ارزش زندگی و زمان را بداند،

مجاهدی است که در سنگر دانش به ستیز با جهل، تاریکی و بی مسؤولیتی می پردازد.

دانش آموز متعهد و ایمان مدار مهرآیینی باید در کنار درس و علم، برای ادب و کمال، سهمی بزرگ قائل شود.

سعادت و آینده ی درخشان دانش آموز تنها در گرو درس خوب و نمره های عالی نیست،

بلکه دانش آموز باید به چیزهای دیگری نیز بیاندیشد مانند: معنویت، انسان دوستی و خداجویی.

دانش آموزان مهرآیینی روزتون مبارک

 

جهت مشاهده ی عکس های بیشتر به بخش گالری در سایت دبستان مراجعه فرمایید.