پیام تبریک مدیریت دبستان به مناسبت روز دانش آموز

پیام تبریک مدیریت دبستان به مناسبت روز دانش آموز

باز شدن غنچه های آبان، خزان  را نرم نرمک به دست فراموشی

می سپارد و معصومه ترین برگ های دوستی ورق می خورد.

بذر تعلیم، آماده کاشتن در ذهن های مستعد و پربار شده است،

تا صدای شکفتن ، صدای جوانه زدن، صدای رویش، صدای زیستن در خانه دوم،

صدای مهربانی و مهرآموزی، صدای ساده بودن با نسیم پاییزی، صدای اشتیاق و صدای سرخوش شدن از کلام معلّم،

صدای بودن و بهترین شدن، صدای خواستن و تلاش کردن برای بهاری جدید را در نگاه مهرآیینی ها بیافریند.

فرزندان عزیزم:

روز دانش آموز بر شما مبارک باد.

لیلا قانع

مدیریت دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین