اطلاعیه اردوی علمی دانش آموزان پایه پنجم

اطلاعیه اردوی علمی دانش آموزان پایه پنجم

قابل توجه اولیای ارجمند دانش آموزان پایه پنجم:

دانش آموزان پایه پنجم روز سه شنبه 16 آبان به اردوی علمی به سازمان انتقال خون خواهند رفت.

لطفا دانش آموزان عزیز فردا رضایتنامه با خود همراه داشته باشند.

با تشکر و احترام