نتایج آرای انجمن اولیا و مربیان

نتایج آرای انجمن اولیا و مربیان

 

اعضای منتخب انجمن اولیا و مربیان دبستان مهرآیین

بدین وسیله مراتب خرسندی و خشنودی خود را از این انتخاب شایسته  وبه جا 

که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند شما عزیزان می باشد را اعلام می نماییم

و مفتخریم که این سال تحصیلی را در کنار شما بهترین ها خواهیم گذراند .

امید است که چون گذشته در همه ی موارد موفق و پیروز وسربلند باشید.

مدیریت دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین