اردوی علمی پژوهشی به سازمان انتقال خون

اردوی علمی پژوهشی به سازمان انتقال خون

با اهدای خون ،نعمت زندگی را با دیگران شریک شویم.

امروز دانش آموزان پایه های پنجم به اروی علمی پژوهشی سازمان انتقال خون استان گیلان رفتند.

در آنجا با انواع گروه های خونی ، اهداف و فواید اهدای خون آشنا شدند.

و آموزشهای لازم را هنگام اهدای خون مشاهده کردند.

 از ریاست محترم سازمان انتقال خون استان گیلان جناب دکتر مرادی و

همه پرسنل محترم این سازمان کمال تشکر و قدردانی را داریم.