اطلاعیه مربوط به فیلم جشن پایان سال تحصیلی96-95

اطلاعیه مربوط به فیلم جشن پایان سال تحصیلی96-95

قابل توجه آن دسته از اولیای عزیزی که در جشن پایان سال تحصیلی 96-95

شرکت داشته اند، لطفا جهت دریافت فیلم جشن پایان سال تحصیلی

تاروز شنبه مورخ 20 آبان " یک فلش 16 گیگ " به دفتر دبستان ارسال فرمایند.

پس از تاریخ قید شده از پذیرفتن هر گونه عذری معذوریم.

با تشکر و احترام