برگزاری مراسم اربعین حسینی

برگزاری مراسم اربعین حسینی

گوشه گوشه ی قلبمان حریم حرمت ضریح امام حسین است.

امروز مراسم هم صدایی لبیک یا حسین و همچنین قرائت زیارت اربعین با

حضوردانش آموزان در دبستان برگزار گردید.

جهت مشاهده عکس های بیشتر در این زمینه به بخش گالری در سایت مراجعه فرمایید.