پیام تسلیت

پیام تسلیت

زندگی کن!
حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی.

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت می سازد.

وقوع زلزله و جان باختن شماری از هموطنان موجب اندوه همه ایرانیان و ابراز همدردی بسیاری از مردم و مقامات سراسر جهان شد.

این فاجعه و عزای بزرگ را به مردم عزیز ایران و به ویژه مردم فداکار غرب کشور تسلیت می گوییم.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند مهرآیین