اطلاعیه برگزاری نمایشگاه کتاب کودک

اطلاعیه برگزاری نمایشگاه کتاب کودک

روز چهارشنبه مورخ 24 آبان در دبستان نمایشگاه کتاب کودک

برگزار می گردد.

علاقمندان می توانند از کتابها دیدن و آن ها را خریداری کنند.