راه های موثر برای حرف شنوی کودکان

راه های موثر برای حرف شنوی کودکان

همه ی ما میخواهیم فرزندمان حرف شنو باشد

اما والدین در حرف شنوی کودکان نقش زیادی دارند و

باید نکات تربیتی در این باره را بدانند.

مهم ترین نکات برای حرف شنوی کودک:

اگر کودکتان از شما حرف شنوی ندارد و دوست دارید که کودک حرف گوش کنی داشته باشید بهتر است بدانید که در این مورد چگونه باید عمل کنید.

شاید به عنوان پدر و مادر وظیفه خود می دانید که مسوولیت پرورش و تربیت فرزندان را به عهده بگیرید.

گاهی این مسوولیت تمام زندگی شما را دربر می گیرد به خصوصاگر پای نظم و ترتیب در میان باشد،

در مقابل انتظار دارید به حرف های شما گوش کنند اما این روزها اکثر والدین از حرف گوش نکردن بچه ها نگران و ناراحت هستند.

راه های حرف شنوی کودک:

همه والدین درباره تکنیک های استاندارد تربیت فرزند زیاد شنیده اند. در درجه اول کودک را به خاطر رفتارهای نامطلوب مورد خطاب قرار داده و عواقب آن را نشان می دهند.

این تکنیک ها بسیار موثر هستند. با این حال بعضی از والدین گزارش داده اند که استفاده از این تکنیک ها زیاد برایشان موفقیت آمیز نبوده است. در حقیقت هر چقدر بچه ها سخت تر باشند والدین در هدایت کردن آن ها با مشکلات بیشتر و موفقیت کمتری مواجه می شوند.

دلیل ناموفق بودن بعضی از والدین در این تکنیک صبور نبودنشان است. در طی آزمایشاتی که انجام شده است خیلی از والدین هنگام هدایت و راهنمایی کودکان در چهره شان ناامیدی و عصبانیت موج می زند.

احساساتی که والدین هنگام تربیت کودک تجربه می کنند نا امیدی، عصبانیت، نگرانی و گاهی اوقات پریشانی است. و این ها احساساتی هستند که کودکان به راحتی از چهره والدین شان می خوانند. بچه ها به اولین چیزی که در روابط شان با دیگران توجه می کنند روحیه افراد است. پدر یا مادری که ناراحت باشد هر چقدر هم دلایلی که می آورد قانع کننده و منطقی باشد باز هم در کودک حس ناراحتی را برانگیخته می کنند. این حالت کودک را در موقعیت جنگ یا گریز قرار می دهد و باعث می شود رفتارهای دفاعی از خود نشان دهد. بعضی از کودکان ترس به خود راه می دهند و بعضی احساس امنیت بیشتری می کنند.

برای حرف شنوی کودک چه کنیم ؟

این مثال را در نظر بگیرید:علی و رضا دو برادر هستند. علی داشت بازی ویدیویی می کرد که رضا آمد و از او خواست که با اوبازی کند. وقتی علی پیشنهاد رضا را رد کرد، رضا ناراحت شد و سیم دسته کنترل بازی علی را کشید و مزاحم بازی علی شد. علی که عصبانی شده بود بلند شد و به شکم رضا مشت زد. این باعث شد علی ناراحت شود چون شدت عواقب کار رضا به اندازه خودش نبود. بنابراین علی غضبناک شد و شروع به بدخلقی کرد. این کارش باعث شد مادر ناراحت شود و مدام بدخلقی های او را خطاب قرار دهد. از دیدگاه علی هر وقت مادرش ناراحت می شود از رضا طرفداری می کند. و برای این که این حسش را آرام کند بیشتر بد خلقی می کند. این کشمکش همچنان ادامه پیدا می کند تا این که علی برای آرام شدن مادرش ساکت می شود.

در این مثال مادر علی هر چه می گوید درست است. اما چون ناراحت است علی تنها چیزی که از مادرش درک می کند احساس اوست. از دیدگاه علی مادرش نسبت به او بی انصاف و بی عدالت است و شاکی می شود در حالی که مادر ناراحت است چون نمی تواند او را قانع کند.

پدر و مادرها اگر می خواهند کودک به حرفشان گوش دهد باید احساس شان را کنترل کنند. والدینی که آرام هستند بهتر می توانند بد رفتاری کودک را متذکر شوند. چون کودک آینه احساس مادر می شود و واکنش درست را انجام می دهد.