برگزاری مراسم رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام رضا(ع)

برگزاری مراسم رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام رضا(ع)

یا رسول الله!مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد

اما با تکرار صلوات بر تو نور حضورت را در

قلب خود احساس می کنیم.

امروز مراسم رحلت پیامبر(ص) ، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)

همراه با پخت شعله زرد نذری بین دانش آموزان در دبستان برگزار گردید.