اطلاعیه برگزار ی جلسه پایه ششم

اطلاعیه برگزار ی جلسه پایه ششم

قابل توجه اولیای ارجمند پایه ششم:

جلسه آموزشی تخصصی پایه ششم با آموزگار مربوطه

روز سه شنبه مورخ 30 آبان ماه ساعت 15:30 الی 17 در دبستان برگزار می گردد.

با تشکر و احترام