کسب مقام اول در مسابقات احکام ناحیه

کسب مقام اول در مسابقات احکام ناحیه

کسب مقام اول در مسابقات احکام ناحیه ای را

به خانواده ی محترم ایشان تبریک عرض می نماییم.

دخترم امیدواریم در تمام مراحل زندگیت همیشه و  همه جا  موفق و سربلند باشی.

کسب مقام اول در مسابقات احکام ناحیه