اطلاعیه برگزاری آزمون کتبی زبان

اطلاعیه برگزاری آزمون کتبی زبان

قابل توجه اولیای گرامی:

آزمون کتبی زبان برای پایه های پیش،اول،سوم،چهارم و پنجم

روز سه شنبه مورخ 30آبان و

  برای پایه های دوم و ششم روز چهارشنبه مورخ اول آذر

در دبستان برگزار می گردد.

لطفا دانش آموزان عزیز در این روز جهت آزمون در دبستان حضور داشته باشند.

با تشکر و احترام