اردوی علمی بازدید از موزه ی محیط زیست

اردوی علمی بازدید از موزه ی محیط زیست

امروز دانش آموزان پایه های پیش دبستان و اول

به بازدید علمی از موزه ی محیط زیست رفتند .

در اونجا جهت تثبیت درس علوم بخش جانوران

با انواع حیوانات اهلی و وحشی و پوشش آن ها آشنا شدند.

جهت مشاهده عکس های بیشتر به بخش گالری در سایت مراجعه فرمایید.