افتخارآفرینی دختران مهرآیینی در آزمون کشوری واله

افتخارآفرینی دختران مهرآیینی در آزمون کشوری واله

توفیق ورود به دروازه های دنیای علم و دانش یکی از

موهبت هایی است از سوی خداوند علیم، که بی شک آدمی در

سایه تلاش و جهد در کسب دانش از این موهبت بهره خواهد جست.

کسب رتبه دوم کشوری و رتبه ی اول استان توسط پایه ششم در دومین مرحله آزمون واله(دلفین)،

را به تمامی این عزیزان و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می نماییم.

افتخارآفرینی دختران مهرآیینی در دومین مرحله ی آزمون کشوری واله

(پایه های چهارم ، پنجم و ششم)