پیام تبریک

پیام تبریک

سرکار خانم مشکین فر اولیای عزیز تارا مشکین فر

گل غنچه کرد و غنچه شکفت و خداوند بهترین و زیباترین هدیه اش را به شما داد.

با آرزوی فرداهایی روشن ،تبریک صمیمانه ما را پذیرا باشید.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین