آغاز امامت امام مهدی(عج) مبارک باد

آغاز امامت امام مهدی(عج) مبارک باد

نهم ربیع الاول، پیام رسان بهار ظهوری است که گلهای زیبای

زندگی همچون عدل، قسط، عزت، عشق، صفا، صمیمیت،

گذشت، ایثار و ایمان و احسان در آن می شکفد.