برگزاری مراسم آغاز امامت امام مهدی(عج)

برگزاری مراسم آغاز امامت امام مهدی(عج)

مولا جان بیا و شب هجران سحر کن

بیا تا عدالت در همه جا سایه افکند

بیا تا دیگر هیچ کودکی تنها و گریان نشود.

امروز دانش آموزان پایه ی سوم سرودی در مدح امام مهدی(عج) به زیبایی برگزار نمودند.