گرامی داشت روز نیروی دریایی

گرامی داشت روز نیروی دریایی

دلهایتان آبیست ای دلاوران نیروی دریایی
همیشه هستید پیروز دلاوران نیروی دریایی .روز
نیروی دریایی را به نگهبانان خستگی ناپذیر دریاها تبریک می گوییم .

حضور محترم جناب آقاي اكبر عزتي خيرخواه ناوبان يار يكم ارتش نيروي دريايي در دبستان مهرآيين را گرامي مي داريم.