اطلاعیه آزمون جامع مهر4

اطلاعیه آزمون جامع مهر4

اولیای عزیز مهرآیینی، لطفاً جهت مشاهده ی کارنامه آزمون

جامع مهر 4 به پنل کاربری دانش آموز مراجعه نمایید.

                                                                                                            با تشکر و احترام