پیام تسلیت

پیام تسلیت

"تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما"

خانواده ی محترم دانش آموز زهرا صدیقی در غم از

دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری عظیم میخواهد ،

برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی

و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم .

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین