روز درختکاری

روز درختکاری

درخت ، هویت پنجره هاست
جوانه ، شعر درخت است
و غنچه ، معنی عشق . . .
روز درختکاری مبارک

"دستهای قلب و روحتان پر عشق باد"

سهم دختران مهرآیینی برای نکوداشت 15 اسفند و

زندگی دادن به نهال های جوان برای استقبال از بهار طبیعت

سرکار خانم رسول پور و  خانم رجب زاده

بدینوسیله از خلاقیت زیبای شما به جهت اجرای طرح محیط زیست، زندگی زیبا همراه با محیطی شاد

را که نوآوری و خلاقیت شما آموزگار ارجمند و دانش آموزانتان است، کمال تقدیر و تشکر را داریم و

بهترین بهار را برایتان آرزومندیم.

سرکار خانم سوادیان آموزگار ارجمند پایه ی ششم

از خلاقیت زیبای شما در اجرای طرح سبزپوشان بهار کمال تشکر و احترام را داریم.

ضمن قدردانی از این حرکت نمادین و زیبای شما و دانش آموزانتان بهترین بهار را برایتان آرزومندیم.