اطلاعیه آنلاین هفتگی

اطلاعیه آنلاین هفتگی

اولیای ارجمند:  مرور آنلاین هفتگی برای پایه های

پیش تا ششم ،از روز چهار شنبه مورخ 1397/02/19الی جمعه

مورخ 1397/02/21 فعال خواهد بود.

دانش آموزان عزیز ضمن مطالعه دروس مربوطه می بایست در بازه زمانی تعیین شده در این آنلاین شرکت نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکلی پیام خود را از طریق سیستم پیام خصوصی در پنل من با ذکر نام و پایه  به مسئول وبسایت ارسال نمایید.

باتشکر و احترام