افتخارآفرینان آزمون کشوری واله و کسب رتبه 4 کشوری

افتخارآفرینان آزمون کشوری واله و کسب رتبه 4 کشوری

کسب رتبه ی 4 کشوری در آزمون دلفین واله ( مرحله ی پنجم )

توسط دانش آموزان پایه ششم را به دختران تلاشگر مهرآیینی و

خانواده ی بزرگ مهرآیین تبریک عرض می نماییم.

افتخارآفرینان آزمون کشوری واله و کسب رتبه 4 کشوری

*سرکار خانم سوادیان، همکار ارجمند و شایسته دبستان مهرآیین*

کسب رتبه ی 4 کشوری در آزمون دلفین واله ( مرحله ی پنجم ) توسط دانش آموزان پایه ششم

برگ زرینی دیگر به افتخارات مهرآیین افزود،

امید است در پناه ایزد منان همیشه سربلند و پایدار باشید.