اطلاعیه مالی

اطلاعیه مالی

قابل توجه آن دسته از اولیای عزیزی که تاکنون

فیش های مربوط به اقساط شهریه ماه های( مهر و آبان) را

به دبستان تحویل نداده اند،

خواهشمند است تا روز سه شنبه مورخ 96/9/21 فیش های پرداختی را به دفتر دبستان ارسال فرمایند.

پرداخت به موقع باعث تسریع و نظم بخشیدن در امور مربوط به دانش آموز عزیزتان می گردد.

با تشکر واحترام واحد مالی و حسابرسی دبستان مهرآیین