اردوی علمی زبان پایه های پنجم و ششم

اردوی علمی زبان پایه های پنجم و ششم

امروز 19 آذر دانش آموزان پایه های پنجم و ششم

جهت آموزش لغات و جملات ضروری مربوط به خرید هدفمند

برای درس زبان به اردوی علمی به فروشگاه رفتند.

جهت مشاهده ی عکس های بیشتر به بخش گالری در سایت مراجعه فرمایید.