اردوی علمی دانش آموزان پایه اول به پارک

اردوی علمی دانش آموزان پایه اول به پارک

امروز دانش آموزان پایه اول برای اردوی علمی به پارک

رفتند و با فصل پاییز و طبیعت آشناشدند و در این مورد

با همدیگر به تحقیق پرداختند.

جهت مشاهده ی عکس های بیشتر به بخش گالری مراجعه فرمایید.