اطلاعیه هشتمین المپیاد ریاضی مبتکران

اطلاعیه هشتمین المپیاد ریاضی مبتکران

آن دسته از دانش آموزان علاقمند در پایه های چهارم تا ششم

که تمایل به شرکت در این المپیاد را دارند تا مورخ96/10/2

جهت ثبت نام به دفتر دبستان مراجعه فرمایند.