نفرات برتر آزمون مبتکران مرحله دوم پایه ششم

نفرات برتر آزمون مبتکران مرحله دوم پایه ششم

کافیست همت کنی، آنگاه خورشید درخشان درونت فعال خواهد شد.

کسب رتبه ی سوم کشوری در مرحله دوم آزمون کشوری مبتکران