اهدای جایزه مدیریت دبستان به برگزیدگان

اهدای جایزه مدیریت دبستان به برگزیدگان

امروز دوشنبه مورخ95/8/24 به دانش آموزان برتر در آزمون های کشوری واله و مبتکران

و دانش آموزان برتر در خوشنویسی

از طرف مدیریت محترم دبستان جوایزی اهدا گردید.

اهدای جایزه مدیریت دبستان به برگزیدگان

اهدای جایزه مدیریت دبستان به برگزیدگان