اطلاعیه اولین دوره محفل انس با قرآن کریم

اطلاعیه اولین دوره محفل انس با قرآن کریم

ازمادربزرگهای عزیز ومهربان پایه های پیش ،اول ودوم

دعوت می شود که در اولین دوره محفل انس با قرآن کریم

همراه با مفاهیم قرآن که در تاریخ 27/9/96 ساعت 15الی16:30برگزار می گردد،

شرکت کنند عزیزان می توانند آمادگی خود را از طریق ارسال پیام خصوصی

در پنل دانش آموز به مخاطب مربی پرورشی اعلام نمایند.

پیشاپیش از حضور گرم شما بزرگواران سپاسگزاریم.