برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان با عناوین و موضوعات

مختلف،به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش در

دبستان مهرآیین برگزار گردید.