مسابقه تزئین زیباترین هندوانه، کدو و انار شب یلدا

مسابقه تزئین زیباترین هندوانه، کدو و انار شب یلدا

دبستان مهرآیین در نظر دارد به مناسبت فرارسیدن

مراسم سنتی شب یلدا مسابقه ای تحت عنوان تزئین

زیباترین هندوانه، کدو و انار برگزار نماید،

لذا آن دسته از اولیای عزیز که تمایل به شرکت در این مسابقه را دارند،

موارد تزئین شده ی خود را فقط روز چهارشنبه مورخ 1396/9/29 ، تا ساعت 9 صبح به دفتر دبستان تحویل دهند.

با تشکر و احترام