بازدید از آتش نشانی برای عرض تسلیت

بازدید از آتش نشانی برای عرض تسلیت

حضور مدیریت ، معلمان و دانش آموزان مجتمع آموزشی دبستان مهرآیین رشت

برای عرض تسلیت و ادای احترام در ایستگاه آتش نشانی شماره 4

امروز مهرآیینی ها به رسم ارج نهادن به ارواح پاک شهدای قهرمان

آتش نشان، با نثار شاخه های گل و روشن کردن شمع از عزیزان آتش نشان

تجلیل به عمل آوردند.

" آتش نشان فداکار روحت شاد"

بازدید از آتش نشانی برای عرض تسلیت

بازدید از آتش نشانی برای عرض تسلیت