اطلاعیه برگزاری هفتمین جشنواره نوجوان سالم

اطلاعیه برگزاری هفتمین جشنواره نوجوان سالم

هفتمین جشنواره نوجوان سالم با موضوع"چگونه از خودمراقبت کنیم"

(نقاشی و انشاء ویژه دانش آموزان)و (مقاله نویسی و ایده پردازی

ویژه والدین دانش آموزان)برگزار می گردد.

از علاقمندان خواهشمند است آثار خود را تا تاریخ 96/10/8 به مربی بهداشت تحویل نمایند.

با تشکر و احترام