گردش علمی (درس زبان) پایه پیش دبستان به پارک

گردش علمی (درس زبان) پایه پیش دبستان به پارک

امروز پیش دبستانی ها برای پاره ای از آموزش های مربوط

به درس زبان به پارک ملت رفتند و در اونجا

با اصطلاحات زبان آشنا شدند.