برگزاری مسابقات احکام

برگزاری مسابقات احکام

امروز 26 آذر مسابقات احکام با حضور دانش آموزان

همزمان با هفته ی قرآن و عترت در دبستان برگزار گردید.