اردوی زیارتی به مناسبت هفته ی قرآن و عترت

اردوی زیارتی به مناسبت هفته ی قرآن و عترت

"گوارا باد بر شما شهد خوش زیارت آقا دانای علی"

امروز پایه های سوم برای آموزش قرآن و نماز در هفته قرآن و

عترت به بقعه متبرکه آقا دانای علی رفتند.