اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه اولیای محترم پایه چهارم ،آن دسته از

دانش آموزانی که کارت سلامت و برگه پزشک را نیاورده اند،

خواهشمند است تا شنبه 2 دی حتما به واحد بهداشت تحویل دهند.

با تشکر و احترام