نفرات برتر آزمون مبتکران پایه ششم(مرحله3)

نفرات برتر آزمون مبتکران پایه ششم(مرحله3)

این موقعیت نیست که انسان را می سازد،این انسان است

که موفقیت را خلق میکند(برایان تریسی)

کسب رتبه 3 کشوری در آزمون مبتکران توسط پایه ششمی ها

کسب این موفقیت را به همه ی این عزیزان و خانواده ی بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند مهرآیین