برندگان مسابقه تزئین زیباترین هندوانه، کدو و انار شب یلدا

برندگان مسابقه تزئین زیباترین هندوانه، کدو و انار شب یلدا

ضمن تشکر از اولیای گرانقدر

اسامی برندگان مسابقه شب یلدا به شرح زیر می باشد