نفرات برتر مسابقات قرآن و احکام

نفرات برتر مسابقات قرآن و احکام

تلاشگران امروز دبستان مهرآیین توانستند در مرحله

آموزشگاهی پیروزی را از آن خود کنند،

 این پیروزی و موفقیت گوارایتان باد.

از سایر دانش آموزانی که در این آزمون شرکت کردند سپاسگزاریم و

برایشان موفقیت های روز افزون را آرزو داریم.