اطلاعیه برگزاری جلسه آموزش خانواده (پایه اول و دوم)

اطلاعیه برگزاری جلسه آموزش خانواده (پایه اول و دوم)

قابل توجه اولیای ارجمند پایه اول و دوم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه ی آموزش خانواده

با حضور مشاور و روانشناس محترم جناب استاد حبیب زاده

برای پایه ی اول  روز یکشنبه مورخ  96/10/24 از ساعت 12:10 الی 13:30

برای پایه ی دوم روز سه شنبه مورخ  96/10/26 از ساعت 12:10 الی 13:30

در دبستان مهرآیین برگزار می گردد.

با تشکر و احترام