بزرگداشت روز نهم دی

بزرگداشت روز نهم دی

هرگاه روشنگری باشد، فتنه نیز هست

و روشنگری فتنه ها را خاموش می کند.

امروز بزرگداشت نهم دی ماه در بین دانش آموزان با بالابردن آگاهی از فتنه ها و دشمنان انجام گرفت.