اطلاعیه برگزاری جلسه آموزشی

اطلاعیه برگزاری جلسه آموزشی

قابل توجه اولیای عزیز پیش دبستان و دوم خانم فداکار:

جلسه آموزشی تخصصی با آموزگار مربوطه روز دوشنبه

مورخ 96/10/18 از ساعت15:30 الی 17 در دبستان برگزار می گردد.

اولیای ارجمند، لطفا از آوردن دانش آموز به جلسه جدا خودداری فرمایید.

باتشکر و احترام