اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه اولیای گرامی

لطفا جهت دریافت تکالیف مربوط به فرزند خود در زمان

غیبت، شخصا به دفتر دبستان مراجعه فرمایید.باتشکر و احترام