اطلاعیه برگزاری آزمون کتبی زبان

اطلاعیه برگزاری آزمون کتبی زبان

قابل توجه اولیای گرامی:

آزمون کتبی زبان برای پایه های پیش تا ششم

 روز یک شنبه مورخ 24 دی ماه در دبستان برگزار می گردد.لطفا دانش آموزان عزیز در این روز جهت آزمون در دبستان حضور داشته باشند.

با تشکر و احترام