افتخارآفرینان آزمون کشوری مبتکران پایه های چهارم و پنجم و ششم

افتخارآفرینان آزمون کشوری مبتکران پایه های چهارم و پنجم و ششم

افتخارآفرینان آزمون کشوری مبتکران پایه های چهارم و پنجم و ششم

رتبه های بالای کشوری شایسته تلاش شما دختران مهرآیین است.

کسب رتبه های بالای کشوری  توسط دانش آموزان پایه های چهارم ،پنجم و ششم

را در آزمون مبتکران به سرکارخانم قانع ، معلمین عزیز

و خانواده ی محترم شما دانش آموزان عزیز تبریک عرض نموده

و کسب موفقیت روزافزون را برای شما عزیزان آرزومندیم.

افتخارآفرینان آزمون کشوری مبتکران پایه های چهارم و پنجم و ششمافتخارآفرینان آزمون کشوری مبتکران پایه های چهارم و پنجم و ششمافتخارآفرینان آزمون کشوری مبتکران پایه های چهارم و پنجم و ششم